by Bart Pogoda

previous months

Marcin Plonka - ZŁAMANE OBIETNICE w nowym numerze doc!a

Workuta położona jest poza kołem polarnym w Rosji. Do Workuty nie prowadzi żadna droga. Jedyną drogą w rejonie jest tak zwana Obwodnica, która łączy miasto z przyległymi przysiółkami. Miasto Workuta powstało jako część rozległego Archipelagu Gułag oraz obozu o tej samej nazwie. Rejon Workuty posiada

un-posed was been brought to life in 2011. The group consists of photographers specializing in unposed, non-studio photography also known as "street", which is classified as a type of documentary photography. It is also identified as an artistic method that is based on capturing details of situations and events occurring in public that go unnoticed by the social majority.